Chess problem puzzle

Kompoziční či problémový šach

Kompoziční šach či problémový šach je samostatné šachové odvětví, týkající se skládání a řešení šachových skladeb (zvaných též šachové problémy nebo kompozice). Šachová skladba je obvykle tvořena umělou šachovou pozicí a výzvou. Podle výzvy se šachové kompozice dělí na úlohy a studie. Úloha obsahuje výzvu k dání matu v uvedeném počtu tahů. Běžnou úlohou je tzv. trojtažka, kdy má řešitel najít pro bílého postup, který vede k matování soupeře nejpozději ve […]

  • Kdesi v dalekých slovenských horách mají na kostelní věži hodiny, které (jak už to tak bývá) zvoní každou celou hodinu právě tolikrát, kolik je hodin. Každou půlhodinu pak cinknou jen jednou, čtvrt a tři čtvrtě nedělají nic. Jednou v noci se starý farář trpící nespavostí probudil a chtěl vědět, ...více

Nejnovější

  • Falešné mince
    Mějme 8 sáčků, v každém je 48 mincí. 5 sáčků obsahuje pouze pravé ...více
  • Devět mincí
    Dostali jste devět na pohled stejných mincí, jedna je falešná – ...více
  • Vánoční koule
    Na vánočním stromku visely dvě modré, dvě červené a dvě bílé koule. ...více