Chess problem puzzle

Kompoziční či problémový šach

Kompoziční šach či problémový šach je samostatné šachové odvětví, týkající se skládání a řešení šachových skladeb (zvaných též šachové problémy nebo kompozice). Šachová skladba je obvykle tvořena umělou šachovou pozicí a výzvou. Podle výzvy se šachové kompozice dělí na úlohy a studie. Úloha obsahuje výzvu k dání matu v uvedeném počtu tahů. Běžnou úlohou je tzv. trojtažka, kdy má řešitel najít pro bílého postup, který vede k matování soupeře nejpozději ve […]

  • Pokud neznáte tento slavný komix popřípadě seriál na jeho motivy, nevadí. Do děje vás rychle uvedeme… V tomto postkatastrofickém světě žije už jen pár lidí, všichni odstraní jsou zombíci. Čtyři z těchto přeživších se (jako obvykle v tomto příběhu) dostali do situace, kdy je pronásleduje celá ...více

Nejnovější

  • Prasátka
    Pomocí tří rovných čar rozdělte prasátka tak, aby se každé páslo v ...více
  • Čtverec
    Rozdělte tento čtverec na 13 stejných dílů. Žádný díl se nesmí ...více
  • Autobus
    Na kterou stranu jede autobus? Zdá se, že úloha nemá žádné logické ...více