Chess problem puzzle

Kompoziční či problémový šach

Kompoziční šach či problémový šach je samostatné šachové odvětví, týkající se skládání a řešení šachových skladeb (zvaných též šachové problémy nebo kompozice). Šachová skladba je obvykle tvořena umělou šachovou pozicí a výzvou. Podle výzvy se šachové kompozice dělí na úlohy a studie. Úloha obsahuje výzvu k dání matu v uvedeném počtu tahů. Běžnou úlohou je tzv. trojtažka, kdy má řešitel najít pro bílého postup, který vede k matování soupeře nejpozději ve […]

 • Tento hlavolam původně vychází z jazykového cvičení na turecká přídavná jména. Úkolem je (bez použití překladače či slovníku) správně spojit český a turecký název filmu. Mějme na paměti, že název nemusí být vždy doslovným překladem, obsahově a významově zde však odpovídají… Technika řešení by ...více

Nejnovější

 • Osm mincí
  K tomuto hlavolamu budete potřebovat 8 mincí, jako je na obrázku. Vaším ...více
 • Jablíčka
  V košíku je šest jablíček. Jak rozdáte jablíčka šesti dětem tak, aby jedno ...více
 • Poctivec a padouch
  Na břehu ostrova na lavičce sedí pánové A a B. Přijde k nim cizinec a ...více
 • Prvočísla
  Máme tři prvočísla x, y a z, pro která platí vztah: x3 – y3 = z ...více
 • Vajíčka
  Prodavačka na trhu prodává vajíčka. Přijde k ní první kupec a ten si ...více
 • Vánoční hlavolam - stromečekVánoční stromeček
  Tento hlavolam je tak trochu vánoční a svým provedením tak trochu pro ...více
 • Kuličky
  Máme 9 kuliček, stejně velkých, stejně těžkých. Pouze jedna z nich je ...více
 • Dvě nádoby III.
  Odměřte dva litry vody, když je k dispozici  čtyřlitrová a ...více
 • Dvě nádoby
  K dispozici jsou dvě nádoby  – 5 a 3 litrů a neomezené množství ...více