Chess problem puzzle

Kompoziční či problémový šach

Kompoziční šach či problémový šach je samostatné šachové odvětví, týkající se skládání a řešení šachových skladeb (zvaných též šachové problémy nebo kompozice). Šachová skladba je obvykle tvořena umělou šachovou pozicí a výzvou. Podle výzvy se šachové kompozice dělí na úlohy a studie. Úloha obsahuje výzvu k dání matu v uvedeném počtu tahů. Běžnou úlohou je tzv. trojtažka, kdy má řešitel najít pro bílého postup, který vede k matování soupeře nejpozději ve […]

 • Tento hlavolam původně vychází z jazykového cvičení na turecká přídavná jména. Úkolem je (bez použití překladače či slovníku) správně spojit český a turecký název filmu. Mějme na paměti, že název nemusí být vždy doslovným překladem, obsahově a významově zde však odpovídají… Technika řešení by ...více

Nejnovější

 • Květiny
  Kolik mám květin, pokud platí, že VŠECHNY kromě dvou jsou růže, současně ...více
 • Výstava psů
  Letos nastala na výstavě psů poněkud zapeklitá situace. Čtyři bratři ...více
 • Král a klaun
  V celém království existuje 12 flakónků jedu. Všechny flakóny jsou zamčeny ...více
 • Gumoví medvídci
  Předpokládejme, že gumové medvídci Jsou 10 gramů lehké, zatímco ...více
 • Závaží
  Jaká je sada pěti závaží prostřednictvím nichž lze odvážit každý ...více
 • Dvě nádoby
  K dispozici jsou dvě nádoby  – 5 a 3 litrů a neomezené množství ...více