Chess problem puzzle

Kompoziční či problémový šach

Kompoziční šach či problémový šach je samostatné šachové odvětví, týkající se skládání a řešení šachových skladeb (zvaných též šachové problémy nebo kompozice). Šachová skladba je obvykle tvořena umělou šachovou pozicí a výzvou. Podle výzvy se šachové kompozice dělí na úlohy a studie. Úloha obsahuje výzvu k dání matu v uvedeném počtu tahů. Běžnou úlohou je tzv. trojtažka, kdy má řešitel najít pro bílého postup, který vede k matování soupeře nejpozději ve […]

 • Tento hlavolam původně vychází z jazykového cvičení na turecká přídavná jména. Úkolem je (bez použití překladače či slovníku) správně spojit český a turecký název filmu. Mějme na paměti, že název nemusí být vždy doslovným překladem, obsahově a významově zde však odpovídají… Technika řešení by ...více

Nejnovější

 • Počet prstů
  V říjnu 2011 dosáhl podle statistiků počet obyvatel Země sedmi miliard. ...více
 • Víka kanálů
  Proč jsou víka kanálů většinou kulatá? Jedná se o jednu z otázek, které ...více
 • Sáčky s kuličkami
  K dispozici jsou tři sáčky s kuličkami. Každá je označena popiskem, jakou ...více
 • Ponožky
  Jednoho dne šel tatínek do práce ještě za tmy a potřeboval ponožky. ...více
 • Míchané nápoje
  Máme dvě skleničky. V jedné se nachází 10ml toniku a ve druhé 10ml ...více
 • Algebrogramy #1
  Algebrogram je úloha, jejíž řešení spočívá v náhradě zadaných znaků ...více
 • Obsah trojůhelníku
  Dokážete spočítat obsah pravoúhlého trojúhelníku na obrázku? Než se ...více
 • Čtverce
  Kolik naleznete čtverců na obrázku? Nepočítá se pochopitelně obrazec ...více
 • Autobus
  Na kterou stranu jede autobus? Zdá se, že úloha nemá žádné logické ...více