Chess problem puzzle

Kompoziční či problémový šach

Kompoziční šach či problémový šach je samostatné šachové odvětví, týkající se skládání a řešení šachových skladeb (zvaných též šachové problémy nebo kompozice). Šachová skladba je obvykle tvořena umělou šachovou pozicí a výzvou. Podle výzvy se šachové kompozice dělí na úlohy a studie. Úloha obsahuje výzvu k dání matu v uvedeném počtu tahů. Běžnou úlohou je tzv. trojtažka, kdy má řešitel najít pro bílého postup, který vede k matování soupeře nejpozději ve […]

 • V našem obchodě stojí pomeranč 24 korun, mandarinka 30 korun, hruška stejně jako jahoda 18 korun a grep 12 korun. Kolik byste si museli připravit, kdybyste chtěli mango?     Hlavolam je zveřejněn jako hlavolam týdne. Řešení bude publikováno v příštím týdnu....více

Nejnovější

 • Víka kanálů
  Proč jsou víka kanálů většinou kulatá? Jedná se o jednu z otázek, které ...více
 • Námořníci
  Pět námořníků různých hodností se nachází na různých lodích v různých ...více
 • Květiny
  Kolik mám květin, pokud platí, že VŠECHNY kromě dvou jsou růže, současně ...více
 • Dvě nádoby II.
  Máme za úkol nabrat šest litrů vody. K dispozici máme ovšem jen čtyř ...více
 • Cihly
  Jedna cihla váží kilo a půl cihly. Kolik váží dvě cihly?   ...více
 • Zápalné šňůry
  Vaší úlohou je přesně odměřit čas 45 minut, když nemáte k dispozícií ...více
 • Obsah trojůhelníku
  Dokážete spočítat obsah pravoúhlého trojúhelníku na obrázku? Než se ...více
 • Parkoviště
  Jaké je číslo parkovacího stání pod autem?   ŘEŠENÍ Nezapomeňte, ...více
 • Čtverce II.
  Kolik naleznete na obrazci čtverců? Zadání je jasné. Nepočítá se ...více