Číselné řady III. – Klasické řady

1) 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,….. ŘEŠENÍ Jedná se o velice známou tzv. Fibonacciho posloupnost (řadu). Jako Fibonacciho posloupnost je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … (čísla nacházející se ve Fibonacciho posloupnosti jsou někdy nazývána Fibonacciho čísla), kde každé […]

Sdílejte
  • 1
    Share
...více