Legendy o vzniku Tangramu – Mistr a učedník

Kdysi dávno se rozhodl mladý učedník Tan opustiti svého mistra a vydat se na zkušenou do světe. Když odcházel, daroval mu mistr na rozloučenou zrcadlo a řekl: „V tomto zrcadle můžeš zachytit vše, co na své cestě kolem světa uvidíš. A až se vrátíš, můžeš mi vše ukázat.“ Překvapený učedník se díval na zrcadlo a […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více

Legendy o vzniku tangramu – Císař Yu a keramická dlaždice

Asi před čtyřmi tisíci lety žil vynikající řemeslník jménem Tan, který navrhl a vyrobil jako poctu císaři Yu nádherně glazovanou dlaždici. Celá vesnice šla spolu s Tanem předat dar císaři. Na chodbách paláce Tan klopýtl, upadl a svůj dar rozbil na sedm kousků. Tan se rychle pokoušel složit tyto díly zpátky do dlaždice, ale stále […]

Sdílejte
 • 3
  Shares
...více

Legendy o vzniku Tangramu – Drak a bůh hromu

Před disíci lety žil na zemi drak Yu (玉龙). Žil mezi lidmi, kteří ho uctívali, protože byl povahy „jang“, tedy kladné síly. Drak lidem pomáhal a chránil je. To se ovšem nelíbilo bohu hromu Lei Gong (雷公)  a tak jednoho dne ve zlosti rozdrtil oblohu svou válečnou sekerou. Nebe spadlo na Zemi v sedmi kusech […]

Sdílejte
 • 2
  Shares
...více

Rozměry tanů – dílků Tangramu

Pravidla, která musí být splněna, aby dílky měly správně poměry stran a velikosti úhlů, jsou následující: ABCD je čtverec |AE| = |ED| = |DF| = |FC| |EI| = |IF| |IH| = |FC| Alternativně je možné popsat jednotlivé kostičky výčtem délek jejich stran a obsahu. Proberme postupně všech pět odlišných součástí skládačky. Označme jednotlivé kostky písmeny […]

Sdílejte
 • 2
  Shares
...více

13 konvexních řešení Tangramu

Ač existuje více než 6500 nejrůznějších obrazců tangramu, je prokázáno, že tzv. konvexních obrazců existuje s konečnou platností pouze 13. V roce 1942 to prokázali Fu Traing Wang a Chuan-Chin Hsiung. Jako konvexní polygony (latinsky convexus = vypouklý, vypuklý) se označují takové tvary , které jsou vyklenuté směrem ven. Konvexní mnohoúhelník (těleso) je takový mnohoúhelník, který obsahuje s […]

Sdílejte
 • 3
  Shares
...více

Tangram – etymologie názvu

V různých zdrojích se lze dočíst nejrůznější verze původu slova Tangram. V čínštině se hlavolam nazývá čchi ch’iao T’u, což lze přeložit jako důmyslně rozřezaných sedm dílů. Pro západní svět tento byl hlavolam někdy nazýván také Čínským hlavolamem, nicméně zcela jednoznačně převládl západní název, pod kterým jej známe – Tangram. Otázkou ovšem je, odkud se tento název vzal. Zde […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více

Tangram – stručná historie

Tangram je jeden z nejznámějších a také nejstarších hlavolamů. Cílem je vytvořit zadaný obrazec s použitím všech sedmi plochých dílků. V zadání je vždy jen obrys a je tedy třeba nalézt správné seskládání dílků. Těch je sedm – dva velké trojůhelníky, dva malé, jeden střední, jeden čtverec a lichoběžník. Uvádí se, že existuje zhruba 6500 […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více

Uvězněný hřebík

Dřevěný hřeben je z jednoho kusu dřeva, nikde není žádná spára ani jiný zřejmý způsob spojení více dílů. Hřebík je zatlučen a uvězněn mezi krajními výčnělky a prochází skrz dva prostřední. Jedná se o klasický hřebík beze stop po nejakých úpravách. Různé verze pracují s jinými předměty místo hřebíku, jako je tužka či šroub. Všechny […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více

Šíp v lahvi

Jeden z nejslavnějších Nemožných hlavolamů. Jelikož zde nemá luštitel možnost fyzicky si předmět prohlédnout, stručně jej popíšeme. Jedná se o klasickou skleněnou lahev od Coca coly, nebo jakéhokoli jiného nápoje. Dva otvory naproti sobě jsou velké právě tak, aby se jimy protáhlo ratiště šípu, nikoli už hrot (vpředu) či letka (vzadu). Šíp je z jednoho […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více

Impossibe „T“ – nemožné T

V roce 1955 vytvořil Vernon D. Wood tento zajímavý „nemožný hlavolam“. Oba kusy dřeva jsou v celku, nikde není žádná stopa po lepení či jiném mechanickém spoji. Přesto se jedná o dva kusy dřeva, spojené zdánlivně nemožnou konstrukcí… Osvoboďte svou mysl a určitě na to přijdete… Tedy: Jak je to uděláno?     Sdílejte1Share

Sdílejte
 • 1
  Share
...více