Hlavolamové přísloví - Lakování

Hlavolamové přísloví – Lakování

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví: Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.   Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se řešení zobrazí, […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Zemědělec

Hlavolamové přísloví – Zemědělec

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví: Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci. Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Řemesla

Hlavolamové přísloví – Řemesla

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví: Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace. Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se řešení zobrazí, máte ještě 30 […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Vzduch

Hlavolamové přísloví – Vzduch

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou nejvyššího bodu přičítatelnosti v souboru primitivně mytologických představ. Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Ptáci

Hlavolamové přísloví – Ptáci

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví: Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.   Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Infrazáření

Hlavolamové přísloví – Infrazáření

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví: Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.   Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete […]

Sdílejte
 • 2
  Shares
...více
Hlavolamové přísloví - Akustické vlny

Hlavolamové přísloví – Akustické vlny

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu. Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Nedostatek pečiva

Hlavolamové přísloví – Nedostatek pečiva

>Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví: Při poklesu produktivity práce na nulu, projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Pohyb dolních končetin

Hlavolamové přísloví – Pohyb dolních končetin

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.   Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Hladina rtuti

Hlavolamové přísloví – Hladina rtuti

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.   Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více