Hlavolamové přísloví - Lakování

Hlavolamové přísloví – Lakování

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se řešení […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Zemědělec

Hlavolamové přísloví – Zemědělec

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Řemesla

Hlavolamové přísloví – Řemesla

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví.Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví: Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Vzduch

Hlavolamové přísloví – Vzduch

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou nejvyššího bodu přičítatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Ptáci

Hlavolamové přísloví – Ptáci

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Infrazáření

Hlavolamové přísloví – Infrazáření

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto […]

Sdílejte
 • 2
  Shares
...více
Hlavolamové přísloví - Akustické vlny

Hlavolamové přísloví – Akustické vlny

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Nedostatek pečiva

Hlavolamové přísloví – Nedostatek pečiva

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví.Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví: Při poklesu produktivity práce na nulu, projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Pohyb dolních končetin

Hlavolamové přísloví – Pohyb dolních končetin

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.     Nezapomeňte, že prozrazený […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Hladina rtuti

Hlavolamové přísloví – Hladina rtuti

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více