Historie křížovek

Historie křížovek

Historie hlavolamů NOVINKY
5
(1)
Jak to tedy začalo

Historie křížovek má několik milníků. Vůbec nejstarší známá zmínka o hlavolamu, kde se navzájem kříží slova pochází ze šestnáctého Sborníku hádanek “Zlaté Prahy” z roku 1899. Zde jistá Milada Antošová z Modřan publikovala hádanku s názvem Čapka z písmen. Namísto dnes obvyklé mřížky naznačila jen tečkami, kam mají být umístěna písmena. Legenda pak byla následující: Za tečky dosaďte hlásky: a, a, a, á, b, i, i, l, n, o, p, r, r, r, s, s, v, v, aby vznikla slova křížem nestejného významech následujících. Svisle: ssavec, příslovka, stok, část dne, druh přežívavců, hlásky. Vodorovně: Slovan, slavný francouzský virtuos na housle a skladatel, část klásku, budova. Výsledný tvar připomínal opravdu jakousi čapku.

První křížovka v USA – začátek křížovkářské mánie

Přestože není pochyb, že učitelka Milada Antošová z Modřan o mnoho let předběhla publikování první křížovky v USA v novinách New York Word, stejně je právě tento počin z 21.prosince 1913 oficielně dodnes považován za vznik první křížovky. Novinář Arthur Wynne uveřejnil v nedělním vydání novin své “FUN´S word-cross puzzle” ve tvaru kosočtverce. Tím odstartoval mánii, která přetrvala dodnes. První křížovky ještě neobsahovaly tajenku, jako je tomu často dnes, šle jen o správné doplnění všech písmen. Ve spojených státech se křížovky začaly označovat pojmem Criss-Cross puzzle, přičemž tento termín označuje křížek, který tehdy místo podpisu dělali negramotní lidé.

Nástup křížovek v českých zemích

18. ledna 1925 se dvě křížovky v dnes již tradiční podobě objevily v Lidových novinách. Jsou uvedeny článkem, který křížovky označuje v USA užívaným pojmem Criss-Cross puzzle a popisuje, jak je třeba postupovat k vyřešení problému. První křížovka (Úkol 1.) má uvedeno i správné řešení. Slouží tedy jako jakýsi příklad postupu. Druhá křížovka již řešení nenabízí a naopak vyzývá luštitele k zaslání správně vyplněné tabulky do redakce. Pěti vylosovaným šťastlivcům pak jako odměnu slibuje knihu.
Poslední odstavec ovšem také konstatuje, že lepší než vyluštit takovouto křížovku je její tvorba a vyzývá čtenáře k zasílání těchto hádanek do redakce, neboť “připraví tím řadě lidí v zimních měsících příjemnou a vtipnou zábavu.”
Další rozvoj křížovek na našem území byl stejně jako před tím v USA či Anglii raketový. Mezi vášnivé křížovkáře patřil Karel Čapek, Ema Destinové, herec Jan Pivec, Jan Werich, František Kožík či Miroslav Horníček… Dnes patří Česká republika mezi křížovkářské velmoci, kde si snad každý občan nějakou křížovku sem tam vyluštil…
Podívejte se také na hlavní kategorie dnešních křížovek a jejich dělení.

Jak vás tento hlavolam zaujal?

Celkové hodnocení uživately 5 / 5. Celkem hodnotilo 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.