Číselné řady III. – Klasické řady

Číselné řady Hlavolamové řady

1) 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…..

ŘEŠENÍ

Jedná se o velice známou tzv. Fibonacciho posloupnost (řadu). Jako Fibonacciho posloupnost je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, kde každé číslo je součtem dvou předchozích. ČÍsla nacházející se ve Fibonacciho posloupnosti jsou někdy nazývána Fibonacciho čísla.

 

2) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, …

ŘEŠENÍ

Posloupnost prvočísel. Snad jen pozor na to, že mezi prvočísla nepatří jednička.

 

3) 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, …

ŘEŠENÍ

posloupnost druhých mocnin přirozených čísel. Jinak zapsáno: 12, 22, 32, 42, 52, … Pokud v posloupnosti uvidíte některé z těchto čísel, obzvláště z těch větších, je slušná šance, že v tom hraje roli právě druhá mocnina.

 

4)1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, …

ŘEŠENÍ

posloupnost faktoriálů. Číslo na n-té pozici je dáno součinem 1 · 2 · 3 · … · n. Například na čtvrté pozici je číslo 24, což je 1 · 2 · 3 · 4 = 24.

 

Sdílejte
  • 1
    Share

Hodnocení obtížnosti

Logika
Matematické znalosti
CELKOVÁ OBTÍŽNOST
4.3

Napsat komentář...