Číselné řady III. – Klasické řady

Hlavolamové řady

1) 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…..

ŘEŠENÍ

Jedná se o velice známou tzv. Fibonacciho posloupnost (řadu). Jako Fibonacciho posloupnost je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … (čísla nacházející se ve Fibonacciho posloupnosti jsou někdy nazývána Fibonacciho čísla), kde každé číslo je součtem dvou předchozích.

 

2) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, …

ŘEŠENÍ

Posloupnost prvočísel. Snad jen pozor na to, že mezi prvočísla nepatří jednička.

 

3) 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, …

ŘEŠENÍ

posloupnost druhých mocnin přirozených čísel. Jinak zapsáno: 12, 22, 32, 42, 52, … Pokud v posloupnosti uvidíte některé z těchto čísel, obzvláště z těch větších, je slušná šance, že v tom hraje roli právě druhá mocnina.

 

4)1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, …

ŘEŠENÍ

posloupnost faktoriálů. Číslo na n-té pozici je dáno součinem 1 · 2 · 3 · … · n. Například na čtvrté pozici je číslo 24, což je 1 · 2 · 3 · 4 = 24.
Sdílejte
  • 1
    Share

Hodnocení obtížnosti

Logika
Matematické znalosti
CELKOVÁ OBTÍŽNOST
3.5

Napsat komentář...