Algebrogramy #1

Algebrogramy Matematické hlavolamy

Algebrogram je úloha, jejíž řešení spočívá v náhradě zadaných znaků (písmen či jiných symbolů) číslicemi tak, aby zadané početní úkony dávaly korektní výsledek. Stejné znaky musí být nahrazeny stejnými číslicemi, různé znaky různými. Žádné číslo (kromě nuly) nezačíná číslicí nula. Algebrogram může obsahovat speciální symboly, které se nahrazují číslicemi z nějaké množiny, např. hvězdička či tečka pro libovolnou číslici, S pro sudou číslici, P pro prvočíslo (2, 3, 5, 7) apod. Stejné speciální symboly mohou být nahrazeny různými číslicemi.

1) B + B + B + B = 15 + B

ŘEŠENÍ

B = 5

2) XX = 20 + X

ŘEŠENÍ

X = 2

3) YY + Y = 48

ŘEŠENÍ

Y = 4

4) XY + X = 56

ŘEŠENÍ

X = 5 a Y = 1

5) ST + S = 83

ŘEŠENÍ

S = 7 a T = 6

6) AB + B = BA

ŘEŠENÍ

A = 8 a B = 9

7) (R + R + R) + (R + R + R + R) = 28

ŘEŠENÍ

R = 4

8) 10 · T + 10 · U = 50

ŘEŠENÍ

Existuje šest řešení, v nichž je T jedna z číslic 0, 1, 2, 3, 4 nebo 5

9) A · B = 16

ŘEŠENÍ

Existují dvě řešení, A může být 2 nebo 8

10) J · J · H · H = 36

ŘEŠENÍ

Existují čtyři řešení, v nichž je J jedna z číslic 1, 2, 3 nebo 6

11) P · P + P = 56

ŘEŠENÍ

P = 7

12) R + R · R · R = 34

ŘEŠENÍ

nemá řešení, takové R neexistuje

13) T + T · T – T = 36

ŘEŠENÍ

T = 6
Sdílejte
  • 1
    Share
Tagged

Hodnocení obtížnosti

Logika
Matematické znalosti
CELKOVÁ OBTÍŽNOST
3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.