Číslo 14

Číslo 14

Použijte pět stejných čísel a libovolné množství matematických znamének “+“, abyste zapsali číslo 14. V úloze se tedy nesmí vyskytovat jakékoli jiné znaménko, než + a jen jedna libovolná číslice, ovšem přesně pětkrát. Zadání bylo zveřejněno jako hlavolam tohoto týdne. Řešení bude zveřejněno počátkem příštího týdne. HLAVOLAMY S PODOBNÝM ZAMĚŘENÍM Největší číslo – 5008 Záhadná […]

...více
Lavičky v parku

Lavičky v parku

V parku na lavičkách seděly děti. Děti na červené lavičce volají na ty na zelené. Když jeden z vás přesedna na naši lavičku, pak nás na červené bude přesně dvojnásobek proti těm, co zůstanou na zelené. Děti sedící na zelené naopak volají na ty z červené lavičky. Když si jeden z Vás přesedne k nám […]

...více
Součet a násobek

Součet a násobek

Hledáme taková dvě čísla, která budou složeny pouze z číslice 1. Podmínkou je, aby součet a současně násobek těchto dvou čísel byl stejný. Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se řešení zobrazí, […]

...více
Aztécké SUDOKU

Aztécké SUDOKU

Aztécká pyramida je charakteristická svou stupňovitou konstrukcí. Stejně jako tato pyramida i tento matematický úkol stoupá schodovitě vzhůru. Každé číslo je výsledkem buď součtu, rozdílu, součinu nebo podílu dvou čísel pod ním. Zároveň platí, že v žádném řádku se nesmí žádné číslo opakovat. Jak tedy bude vypadat tato pyramida číslic, pokud smíme doplnit číslice v […]

...více
Matematický hlavolam Šatní skříňky

Šatní skříňky

Ve školních šatnách je jeden tisíc skříněk pro právě tak jeden tisíc studentů (ano, je to opravdu veliká škola). První den školy přijde první žák a všechny zavřené skříňky otevře. Po něm projde druhý žák a každou druhou skříňku zase zavře. Třetí žák projde kolem skříněk a každou třetí skříňku zavře, je-li otevřená nebo otevře, […]

...více

Matematický symbol

Vložte mezi čísla 2 a 8 matematický symbol*) tak, abychom získali číslo, které bude větší než 2 a menší než 8. *) Matematický symbol je libovolný znak, používaný v matematice. Může to být znaménko pro označení operace s množinami, jejich prvky, čísly či jinými objekty, znak pro množinu, prostor, proměnnou a mnoho dalších matematických objektů. […]

...více
Matematický hlavolam Ping-pongová sada

Ping-pongová sada

V obchodě se sportovními potřebami prodávají sadu ping-pongové pálky a míčku za 110 korun. Pálka z této sady je o 100 korun dražší, než míček. Kolik stojí samotná pálka? Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení […]

...více
POčetní hlavolam Diofantův epitav

Diofantův epitav

Diofantos z Alexandrie byl starověkým matematikem. Odhaduje se, že žil ve 3. století našeho letopočtu. Napsal dílo “Arithmetica” skládající se ze 13 knih, z nichž se dochovalo jen 6. Součástí čtrnáctého svazku Řecké antologie jsou aritmetické veršované hádanky, jejichž autorem je Metrodorus (6. století) a právě zde nalezneme také Diofantův epitaf popisující jeho věk. Pokud […]

...více
Hrátky s čísly Počet devítek

Počet devítek

Majitel nového hotelu se chystá otevřít na začátku sezony. Již je téměř vše připraveno, zbývá několik posledních detailů. Jedním z nich je očíslování hotelových pokojů. Nejedná se o žádný maličký hotýlek – celkem chystá nabídnout přesně sto pokojů. Písmomalíř dorazil v pondělí ráno a odpoledne je vše hotovo. Postupoval pěkně popořádku, tedy od pokoje číslo […]

...více
Škrtnutí dvou číslic

Škrtnutí dvou číslic

Máme číslo 21 376 854 Které dvě číslice je třeba vyškrtnout, abychom získali nejmenší možné číslo? Máme dvě čísla 541 a 293. Z šesti použitých číslic vyškrtněte dvě tak, aby součet dvou takto získaných čísel byl největší možný. Z původních šesti číslic (541 a 293) vyškrtněte dvě tak, aby rozdíl dvou takto získaných čísel byl […]

...více
Součet tří čísel

Součet tří čísel

Součet tří čísel, která jsou po sobě jdoucí, nám ve výsledku dá výsledné číslo 348. Jaká jsou to tři čísla? Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se řešení zobrazí, máte ještě 30 […]

...více