Hlavolamové řady Číselné řady

Číselné řady III. – Klasické řady

Hlavolamové řady
4
(1)

 

Doplňte chybějící čísla do řad tak, aby logicky řada pokračovala…

1) 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…..

ŘEŠENÍ

Jedná se o velice známou tzv. Fibonacciho posloupnost (řadu). Jako Fibonacciho posloupnost je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, kde každé číslo je součtem dvou předchozích. ČÍsla nacházející se ve Fibonacciho posloupnosti jsou někdy nazývána Fibonacciho čísla.

2) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, …

ŘEŠENÍ

Posloupnost prvočísel. Snad jen pozor na to, že mezi prvočísla nepatří jednička.

3) 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, …

ŘEŠENÍ

Posloupnost druhých mocnin přirozených čísel. Jinak zapsáno: 12, 22, 32, 42, 52, … Pokud v posloupnosti uvidíte některé z těchto čísel, obzvláště z těch větších, je slušná šance, že v tom hraje roli právě druhá mocnina.

4) 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, …

ŘEŠENÍ

Posloupnost faktoriálů. Číslo na n-té pozici je dáno součinem 1 · 2 · 3 · … · n. Například na čtvrté pozici je číslo 24, což je 1 · 2 · 3 · 4 = 24.

 
 

 
 

Jak vás tento hlavolam zaujal?

Celkové hodnocení uživately 4 / 5. Celkem hodnotilo 1

Hodnocení obtížnosti

Logika
Matematické znalosti
CELKOVÁ OBTÍŽNOST
4.3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.