13 konvexních řešení Tangramu

13 konvexních řešení Tangramu

Mechanické hlavolamy Tangram
3
(2)

Ač existuje více než 6500 nejrůznějších obrazců tangramu, je prokázáno, že tzv. konvexních obrazců (konvexních řešení) existuje s konečnou platností pouze 13.
V roce 1942 to prokázali Fu Traing Wang a Chuan-Chin Hsiung.
Jako konvexní polygony (latinsky convexus = vypouklý, vypuklý) se označují takové tvary , které jsou vyklenuté směrem ven. Konvexní mnohoúhelník (těleso) je takový mnohoúhelník, který obsahuje s každými dvěma svými body X, Y i celou úsečku XY.  Pro nekonvexní (konkávní) mnohostěny to neplatí. Pro konvexní mnohostěny platí Eulerova věta:  „V konvexním mnohostěnu je součet počtu stěn a počtu vrcholů roven počtu hran zvětšeném o dvě, tj. platí:  s + v = h + 2.“
Pro konvexní polygon platí také následující dvě pravidla:
1) Každý vnitřní úhel je menší než nebo roven 180 stupňů.
2) Každý úsečka mezi dvěma vrcholy zůstává uvnitř nebo na hranici polygonu.
Zde je tedy přehled zmiňovaných obrazců, které jsou v rámci Tangramu konvexní.
 

Jak vás tento hlavolam zaujal?

Celkové hodnocení uživateli 3 / 5. Celkem hodnotilo 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *