Tangram

Tangram – stručná historie

Tangram je jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších hlavolamů. Cílem je vytvořit zadaný obrazec s použitím všech sedmi plochých dílků. V zadání je vždy jen obrys a je tedy třeba nalézt správné seskládání dílků. Těch je sedm – dva velké trojúhelníky, dva malé, jeden střední, jeden čtverec a lichoběžník. Uvádí se, že existuje zhruba 6500 různých […]

...více
Paradoxy Tangramu

Paradoxy tangramu

Dva totožné tvary složené se stejných sedmi dílů (tanů) z nichž jeden má navíc nějakou další součást či mu nějaká část chybí. Jak je to možné? Paradox tangramu je optický klam Stejných sedm dílů musí mít samozřejmě stejnou plochu. Trik tedy spočívá v tom, že plocha toho zdánlivě chybějícího či přebývajícího dílu se přesunula někam jinam, […]

...více

Legendy o vzniku Tangramu – dar pro císaře Yu

Za vlády čínského císaře Jü (který mimo jiné reguloval dravé vody řeky Jang-c’-t’iang) vyřezal jakýsi Číňan Tan sedm destiček a vydal se za již odpočívajícím císařem (Jü se rozhodl odejít na odpočinek) a ukázal mu těch sedm kousíčků a řekl mu: “Dozvěděl jsem se, že se výborně vyznáte v mnohých technických vědách. Přinesl jsem vám […]

...více
Legendy o vzniku Tangramu - Mistr a učedník

Legendy o vzniku Tangramu – Mistr a učedník

Kdysi dávno se rozhodl mladý učedník. Tan opustiti svého mistra a vydat se na zkušenou do světe. Když odcházel, daroval mu mistr na rozloučenou zrcadlo a řekl: “V tomto zrcadle můžeš zachytit vše, co na své cestě kolem světa uvidíš. A až se vrátíš, můžeš mi vše ukázat.” Překvapený učedník se díval na zrcadlo a […]

...více
Legendy o vzniku tangramu - Císař Yu a keramická dlaždice

Legendy o vzniku tangramu – Císař Yu a keramická dlaždice

Asi před čtyřmi tisíci lety žil vynikající řemeslník jménem Tan, který navrhl a vyrobil jako poctu císaři Yu nádherně glazovanou dlaždici. Celá vesnice šla spolu s Tanem předat dar císaři. Na chodbách paláce Tan klopýtl, upadl a svůj dar rozbil na sedm kousků. Tan se rychle pokoušel složit tyto díly zpátky do dlaždice. Stále mu […]

...více
Legendy o vzniku Tangramu - Drak a bůh hromu

Legendy o vzniku Tangramu – Drak a bůh hromu

Před disíci lety žil na zemi drak Yu (玉龙). Žil mezi lidmi, kteří ho uctívali, protože byl povahy “jang”, tedy kladné síly. Drak lidem pomáhal a chránil je. To se ovšem nelíbilo bohu hromu Lei Gong (雷公)  a tak jednoho dne ve zlosti rozdrtil oblohu svou válečnou sekerou. Nebe spadlo na Zemi v sedmi kusech […]

...více
Rozměry tanů - dílků Tangramu

Rozměry tanů – dílků Tangramu

Rozměry tanů – dílků Tangramu se řídí jednoduchými pravidly. Ta musí být splněna, aby dílky měly správně poměry stran a velikosti úhlů a jsou následující: ABCD je čtverec |AE| = |ED| = |DF| = |FC| |EI| = |IF| |IH| = |FC| Alternativně je možné popsat jednotlivé kostičky výčtem délek jejich stran a obsahu. Proberme postupně […]

...více
13 konvexních řešení Tangramu

13 konvexních řešení Tangramu

Ač existuje více než 6500 nejrůznějších obrazců tangramu, je prokázáno, že tzv. konvexních obrazců (konvexních řešení) existuje s konečnou platností pouze 13. V roce 1942 to prokázali Fu Traing Wang a Chuan-Chin Hsiung. Jako konvexní polygony (latinsky convexus = vypouklý, vypuklý) se označují takové tvary , které jsou vyklenuté směrem ven. Konvexní mnohoúhelník (těleso) je takový mnohoúhelník, který […]

...více
Tangram - etimologie názvu

Tangram – etymologie názvu

V různých zdrojích se lze dočíst nejrůznější verze etimologie názvu “Tangram”. V čínštině se hlavolam nazývá čchi ch’iao T’u, což lze přeložit jako důmyslně rozřezaných sedm dílů. Pro západní svět tento byl hlavolam někdy nazýván také Čínským hlavolamem, nicméně zcela jednoznačně převládl západní název, pod kterým jej známe – Tangram. Otázkou ovšem je, odkud se tento název vzal. Zde […]

...více