Hlavolamové přísloví Pečivo

Hlavolamové přísloví – Pečivo

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Kalorie

Hlavolamové přísloví – Kalorie

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. […]

Sdílejte
 • 2
  Shares
...více
Hlavolamové přísloví - Informace

Hlavolamové přísloví – Informace

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Spravedlnost

Hlavolamové přísloví – Spravedlnost

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví Husa

Hlavolamové přísloví – Opeřenec

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Vodomilný obratlovci

Hlavolamové přísloví – Vodomilní obratlovci

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamovcé přísloví - Transakce

Hlavolamové přísloví – Transakce

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Opeřenec

Hlavolamové přísloví – Zpěvný plák

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Savec čeledi felis

Hlavolamové přísloví – Savec čeledi felis

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se řešení […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Lichokopytník

Hlavolamové přísloví – Lichokopytník

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodicím otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedince druhu Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Lakování

Hlavolamové přísloví – Lakování

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se řešení […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Zemědělec

Hlavolamové přísloví – Zemědělec

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Řemesla

Hlavolamové přísloví – Řemesla

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví.Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví: Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Vzduch

Hlavolamové přísloví – Vzduch

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou nejvyššího bodu přičítatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více
Hlavolamové přísloví - Ptáci

Hlavolamové přísloví – Ptáci

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení […]

Sdílejte
 • 1
  Share
...více