Hlavolamové přísloví - Infrazáření

Hlavolamové přísloví – Infrazáření

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto […]

...více
Hlavolamové přísloví - Akustické vlny

Hlavolamové přísloví – Akustické vlny

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto […]

...více
Hlavolamové přísloví - Nedostatek pečiva

Hlavolamové přísloví – Nedostatek pečiva

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví.Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví: Při poklesu produktivity práce na nulu, projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o […]

...více
Hlavolamové přísloví - Pohyb dolních končetin

Hlavolamové přísloví – Pohyb dolních končetin

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.     Nezapomeňte, že prozrazený […]

...více
Hlavolamové přísloví - Hladina rtuti

Hlavolamové přísloví – Hladina rtuti

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto […]

...více
Svíce

Hlavolamové přísloví – Světelný zdroj

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z […]

...více
Lingvistická potence

Hlavolamové přísloví – Lingvistická potence

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než […]

...více
Prostorové vnímání

Hlavolamové přísloví – Prostorové vnímání

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se […]

...více
Hlavolamové přísloví - Chlorofyl

Hlavolamové přísloví – Chlorofyl

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se řešení zobrazí, […]

...více
Hlavolamové přísloví - Svislé dílo

Hlavolamové přísloví – Svislé dílo

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.    Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít […]

...více
Hlavolamové přísloví - Fyzikální veličina

Hlavolamové přísloví – Fyzikální veličina

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam […]

...více
Hlavolamové přísloví - Šelmy z čeledi Canidae

Hlavolamové přísloví – Šelmy z čeledi Canidae

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se řešení zobrazí, máte […]

...více
Hlavolamové přísloví - Dráha malvice

Hlavolamové přísloví – Dráha malvice

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice ) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy ) se blíží k nule.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, […]

...více
Hlavolamové přísloví

Hlavolamové přísloví – Sloučenina vodíku a kyslíku

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení […]

...více
Hlavolamové přísloví - Vodomilní obratlovci

Hlavolamové přísloví – Vodní havěť

Hlavolamové přísloví: objevte v následující větě známé české přísloví. Nalezněte přísloví: Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.     Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam přestane býti hlavolamem. Nevíte-li si hned rady, zkuste hlavolam odložit na později. Pokud přesto chcete přijít o zážitek z vyřešeného hlavolamu, řešení naleznete níže. Než se řešení zobrazí, […]

...více